Evästeet auttavat meitä tarjoamaan palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme sitoudut käyttämään evästeitä. Lue lisää
Ostetut liput
Käyttäjätilin asetukset
Tuki / UKK
Kirjaudu ulos
Järjestäjätilin asetukset
 

TICTEDIN KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJILLE
Viimeksi päivitett 1.9.2018

Käyttöehdot kuluttajille

Om du inte förstår dessa användarvillkor eller inte i sin helhet accepterar dem får du inte använda denna service som är producerad av Ticted.

You have no right to use the service provided by Ticted if you don’t understand these terms of service or if you don’t accept them.

1. Yleistä

 1. Palvelun tarjoaja on Ticted Oy (”Ticted”).
 2. Henkilö, joka käyttää Tictedin tarjoamaa palvelua ja joka varauksetta sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja ehtoja, katsotaan olevan sopimuksen toinen sopijapuoli (jäljempänä ”Käyttäjä”).
 3. Tässä sopimuksessa sovitaan Tictedin tarjoaman palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista.
 4. Näiden Ehtojen lisäksi Tictedillä saattaa olla myös tiettyjä erityisehtoja. Mikäli Ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriita, tulee ristiriita ratkaista soveltamalla erityisehtoja.
 5. Tictedin verkkosivujen (“Sivut”) ja mobiilisovelluksen (“Sovellus”) käyttö edellyttää, että Käyttäjä on huolellisesti lukenut Tictedin rekisteriselosteen sekä tässä asiakirjassa mainitut käyttöehdot (”Ehdot”). Käyttämällä Sivuja, Sovellusta tai mitä tahansa muuta Tictedin tarjoamaa palvelua (yhdessä “Palvelu”) Käyttäjä vakuuttaa, että hän on ymmärtänyt ja hyväksynyt Ehdot sekä sitoutunut käyttämään Palvelua Ehdoissa mainitulla tavalla.
 6. Mikäli Käyttäjä ei kokonaisuudessaan ja varauksetta hyväksy Ehtoja, ei hänellä myöskään ole oikeutta käyttää Palvelua.
 7. Ticted tarjoaa Palvelun, jonka avulla Palveluun rekisteröityneet Käyttäjät voivat etsiä tietoa eri yökerhoista ja maksaa yökerhojen sisäänpääsymaksun sekä mahdollisen eteismaksun Palvelun kautta.
 8. Tictedin Palveluun liittyy myös sosiaalinen ominaisuus. Kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun Käyttäjän henkilökohtaisen Facebook–tilin avulla, hakee Ticted automaattisesti tiedot Facebookista koskien Käyttäjän Facebook-kavereita. Kyseisten kaveritietojen avulla Ticted pystyy luomaan Palveluun Käyttäjälle kaveripiirin, johon kuuluvat automaattisesti kaikki ne Käyttäjän Facebook–kaverit, jotka käyttävät Tictediä (”Kaverit”). Tarkemmat tiedot koskien Palveluun rekisteröitymistä Facebookin avulla löytyvät Ehtojen kohdasta 5.2..
 9. Rekisteröitymättömät Käyttäjät voivat Tictedin Sivuilta etsiä tietoa eri yökerhoista sekä niissä järjestettävistä tapahtumista.
 10. Palvelun avulla yökerhot pystyvät myös markkinoimaan tapahtumatarjontaansa Käyttäjille.
 11. Palvelusta ostettu lippu oikeuttaa haltijansa pääsemään jonon ohi suoraan tapahtumaan, ottaen huomioon lipussa olevat ehdot sekä Tictedin Käyttöehdot kuluttajille. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa pääsylipun ja päästää lipun haltijan (/haltijat) jonon ohi tapahtumapaikkaan.
 12. Ehtojen kieli on suomi. Käyttäjän ja Tictedin välisessä päivittäisten asioiden hoitoon liittyvässä viestinnässä käytetään suomen, ruotsin ja englannin kieltä. Mikäli Käyttäjä haluaa käyttää muuta kieltä, on tähän hankittava Tictedin kirjallinen suostumus. Näissä tapauksissa, joissa Käyttäjän ja Tictedin välisessä viestinnässä käytetään muuta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkieltä, on Käyttäjän itse huolehdittava käännöspalvelun hankkimisesta sekä yksin vastattava käännöksestä aiheutuneista kustannuksista.
 13. Sisäänpääsy- ja eteismaksujen välittämiseen Ticted käyttää Stripe Inc.:n tarjoamaa palvelua. Ticted pidättää täyden oikeuden vaihtaa sisäänpääsy- ja eteismaksujen välittämiseen käyttämäänsä palveluntarjoajaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
 14. Hyväksymällä Ehdot hyväksyy Käyttäjä samalla myös Stripen käyttöehdot kuluttajalle (Stripe’s Terms of Service – Finland https://stripe.com/fi/terms), Stripen tietosuojaselosteen (Privacy Policy - Finland https://stripe.com/fi/privacy) sekä muut Stripen mahdolliset sovellettavat ehdot.
 15. Käyttämällä Palvelua katsotaan Käyttäjän ymmärtäneen ja hyväksyneen nämä Ehdot. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä myös ilmoittaa, että hän on sitoutunut noudattamaan näitä Ehtoja kokonaisuudessaan ja varauksetta. Ehdot astuvat täten lainvoimaisesti voimaan siitä hetkestä lukien, kun Käyttäjä ryhtyy käyttämään Palvelua.
 16. Tämän Sopimuksen voimassaoleva versio on nähtävillä Tictedin Sivuilla osoitteessa https://www.ticted.com/terms

2. Sovellettava laki

 1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

3. Palvelun tarjoajaa koskevat tiedot:

Nimi Ticted Oy
Maantieteellinen osoite Kupittaankatu 23B 36, 20700 Turku, Suomi
Y-tunnus 2634639-2
Pankkiyhteys FI33 1743 3000 0159 52
Puhelin +35840 5777741
Sähköposti infoticted.com
Kotiosoite https://www.ticted.com

4. Palvelun käyttöön liittyvät rajoitukset

 1. Palvelun käyttö on kielletty, mikäli Käyttäjä ei täydellisesti ymmärrä tämän asiakirjan sisältöä.
 2. Mikäli Käyttäjä ei kokonaisuudessaan ja varauksetta hyväksy Ehtoja, ei Käyttäjällä myöskään ole oikeutta käyttää Palvelua.
 3. Palvelun ikäraja on 18 vuotta. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuotta vanha ja että häneltä ei ole Ehtojen tai minkään lain perusteella evätty Palvelun käyttöoikeutta.
 4. Palvelu ja Palvelussa oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu.
 5. Palvelussa annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää Tictediä sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole ilmoitettu. Sama koskee tilanteita, joissa laki kieltää tarjousten tekemisen, tuotteiden markkinoinnin tai kehotusten ja ohjeiden antamisen.
 6. Ticted pidättää oikeuden evätä milloin tahansa, mistä syystä tahansa ja keneltä tahansa oikeuden käyttää Palvelua. Ticted pidättää myös oikeuden estää minkä tahansa käyttäjänimen käytön mistä syystä tahansa sekä oikeuden poistaa minkä tahansa sisällön Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta.
 7. Ticted pidättää rajoittamattoman oikeuden sulkea Palvelun, päivittää Palvelua, tehdä parannuksia siihen, lisätä ja poistaa ominaisuuksia Palvelusta sekä myydä Palvelun milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Muutosten seurauksena saattaa Palvelussa ilmetä väliaikaisia käyttökatkoja.
 8. Tictedillä on täydellinen oikeus poistaa Käyttäjän Tili mistä syystä tahansa, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle. Mikäli Ticted poistaa Tilin, ei Käyttäjällä ole oikeutta tehdä uutta Tiliä Palveluun ilman Tictedin kiistatonta kirjallista suostumusta.
 9. Tictedin palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjällä on älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä.

5. Ticted käyttäjätili älypuhelimen Sovelluksessa ja Sivuilla

 1. Pystyäkseen käyttämään kaikkia Palvelun ominaisuuksia, tulee Käyttäjän henkilökohtaisesti rekisteröityä Palveluun ja luoda oma käyttäjätili (”Tili”). Rekisteröitymisen seurauksena Tictedin ja rekisteröityneen Käyttäjän välille muodostuu oikeudellisesti sitova sopimus.
 2. Rekisteröityminen tapahtuu Käyttäjän Facebook–tilin kautta. Tällöin Ticted saa suoraan Facebookilta seuraavat Käyttäjää koskevat tiedot: julkinen profiili ("public_profile"), kaverit ("friends"), sähköpostiosoite ("email") ja syntymäaika ("birth_date"). Tämän lisäksi Käyttäjän tulee valita riittävän suojaustason omaava salasana Palveluun.
 3. Rekisteröityminen Palveluun voi tapahtua myös ilman Facebookia. Tällöin Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa seuraavat tiedot Tictedille: etu- ja sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite. Käyttäjän tulee myös valita riittävän suojaustason omaava salasana Palveluun.
 4. Palveluun ei saa syöttää väärää, vaillinaista tai vanhentunutta tietoa.
 5. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki Käyttäjää koskevat tiedot ovat Palvelussa ajantasaisia, virheettömiä ja täsmällisiä. Käyttäjällä on velvollisuus välittömästi päivittää häntä koskevat vanhentuneet, vaillinaiset tai väärät tiedot. Ticted ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Tiliä koskevat tiedot ovat vääriä, vaillinaisia, vanhentuneita tai muuten puutteellisia.
 6. Tiliä tai sen käyttöoikeutta ei saa myydä, vuokrata tai muulla tavalla luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Tictedin kirjallista ja kiistatonta suostumusta. Käyttäjä ei myöskään saa luoda enempää kuin yhden (1) henkilökohtaisen Tilin.
 7. Käyttäjällä on täysi vastuu Tilin käytöstä sekä tiedoista ja sisällöstä, jota Käyttäjä julkaisee Palvelussa ja/tai jotka voidaan liittää Käyttäjään.
 8. Käyttäjä ei milloinkaan saa luovuttaa Tilinsä salasanaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei myöskään saa tehdä mitään muuta, mikä saattaisi vaarantaa Tilin tai Palvelun turvallisen käytön.
 9. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Tictedille välittömästi huomatessaan Tilin tai Palvelun luvatonta käyttöä tai siihen viittaavaa toimintaa.

6. Lippujen osto ja käyttö

 1. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtumasta ja kaikista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä velvoitteistaan, kuten esim. Suomen arvonlisäverolaissa (1501/1993) mainittujen velvoitteiden täyttämisestä. Tapahtuman järjestäjä vastaa myös mahdollisista muutoksista ja tapahtuman peruuntumisesta sekä niistä aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista. Mahdolliset vahingonkorvauskanteet ja lippujen palauttaminen tapahtuu tapahtuman järjestäjän ja kuluttajan välillä. Näissä asioissa Ticted ei ole lainkaan osallisena.
 2. Lippujen osto Palvelussa edellyttää rekisteröitymistä. Sisäänpääsylipun oston yhteydessä on myös mahdollista maksaa eteismaksu. Tarkemmat ohjeet koskien lipun ostoa löytyvät Tictedin Sivuilta https://www.ticted.com/help
 3. Käyttäjän ostettua lipun tapahtumaan, tulee tieto tästä näkymään kaikille Käyttäjän Palvelussa oleville Kavereille.
 4. Lippu tulee käyttää lippuun merkittyjen ehtojen mukaisesti. Ticted pyytää kuitenkin Käyttäjää erityisesti huomioimaan seuraavat seikat.
  1. Ticted käyttää ns. "Slide to use" –menetelmää lippujen tarkastamiseen.
  2. Slide to use –lippuja voi ostaa ainoastaan Sovelluksessa ja lippujen käyttäminen edellyttää täten sitä, että Käyttäjällä on älypuhelin. Käyttäjä saa itse merkitä lipun käytetyksi lipussa olevalla "Slide to use"-toiminnolla vasta sen jälkeen, kun tapahtumapaikan henkilökunta on tapahtumapaikalla lippujen tarkastuksen yhteydessä tähän antanut luvan. Slide to use –lipun käyttäminen edellyttää, että Käyttäjän älypuhelimessa on toimiva Internet-yhteys.
  3. Käyttäjä voi yhdellä ostokerralla ostaa useamman lipun (”Ryhmälippu”). Tällöin Käyttäjälle toimitetaan vain yksi (1) lippu, joka oikeuttaa useamman kuin yhden henkilön sisäänpääsyyn. Lipun käyttäminen edellyttää, että kaikki henkilöt, jotka ovat oikeutettuja sisäänpääsyyn Ryhmälipulla, saapuvat tapahtumapaikkaan samaan aikaan.
  4. Ostaessaan Ryhmälipun Käyttäjän tulee valita haluaako hän maksaa kaikki eteismaksut samalla kertaa vai jättääkö hän kaikki Ryhmälipun eteismaksut maksamatta. Ostaessaan Ryhmälipun Käyttäjän ei siis ole mahdollista valita, että hän maksaa eteismaksut vain tietylle osalle Ryhmälipun lipuista.
 5. Lipun kokonaishinta on aina ilmoitettu selvästi myytävän lipun yhteydessä. Ticted ei kuitenkaan vastaa maksun yhteydessä syntyvistä mahdollisista datasiirtomaksuista tai muista teleoperaattoreiden maksuista.
 6. Ostaessaan lipun Palvelusta muodostuu Käyttäjälle välittömästi maksuvelvollisuus. Sovelluksessa ostettujen lippujen maksujen välittämiseen Ticted käyttää Ehtojen kohdassa 1.13. mainittua palvelun tarjoajaa.
 7. Maksujen välittämisen turvallisuudesta vastaa kohdassa 1.13. mainittu maksujen välittämistä tarjoava palvelu.
 8. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Ticted ei toimi tapahtumien järjestäjänä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ticted ei vaihda tai palauta Palvelusta ostettua lippua Suomen kuluttajansuojalain 6 kappaleen 16 § 1 mom. kohdan 11 nojalla. Mikäli Käyttäjä kuitenkin haluaa neuvotella lipun vaihtamisesta, palauttamisesta tai esim. korvauksesta sen perusteella, että tapahtuma on peruttu, tulee Käyttäjän tällöin olla suoraan yhteydessä tapahtuman järjestäjään.
 9. Ostettu lippu toimitetaan Käyttäjän henkilökohtaiselle Tilille. Lippu on nähtävissä kohdassa ”Wallet”.
 10. Toimitusaika saattaa vaihdella eri teleoperaattorien tarjoamien datan siirtonopeuksien mukaan. Ticted lähettää myös tilausvahvistuksen Käyttäjän sähköpostiin. Ticted ei luovuta tilausvahvistuksia kolmannelle osapuolelle. Tictedillä ei myöskään ole velvollisuutta lähettää uutta tilausvahvistusta Käyttäjälle. Mikäli Käyttäjä hävittää tai tuhoaa tilausvahvistuksensa, ei Ticted ole tästä vastuussa.
 11. Tapahtumaan pääsy edellyttää, että Käyttäjällä on mukanaan ostettu lippu ja että Käyttäjä noudattaa kaikkia tapahtuman järjestäjän antamia ohjeita, ikärajoituksia ja muita sääntöjä.
 12. Tapahtumaan ei saa tuoda pulloja, tölkkejä tai mitään vaarallisia aineita tai esineitä. Tapahtuman järjestäjillä on myös oikeus valita asiakkaansa ja esim. johtuen kovasta humalatilasta evätä pääsy tapahtumapaikkaan.
 13. Käyttäjän tulee myös varmistua, että lippu käytetään hyvissä ajoin ennen kuin lippu vanhentuu. Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että ajoittain lipuntarkastukseen saattaa muodostua jonoa ja lippua ei voida tarkastaa heti, kun Käyttäjä saapuu tapahtumapaikkaan.
 14. Lippujen jälleenmyynti, luovuttaminen oheistuotteena tai toisen tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä vastikkeellisesti tai vastikkeetta on kielletty, ellei Ticted ole antanut tähän kiistaton kirjallista suostumustaan.
 15. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että tapahtumaa, johon Käyttäjä on ostanut lipun, ei ole peruttu.

7. Tarjoukset

 1. Ticted ei toimi tarjousten tekijänä tai myöntäjänä. Ticted toimii ainoastaan tarjousten välittäjänä.
 2. Tarjouksen selaaminen, tallentaminen kohtaan Wallet ja tarjouksen käyttäminen edellyttävät rekisteröitymistä ja sitä, että Käyttäjä on täyttänyt 18 vuotta.
 3. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että tarjoukset eivät ole henkilökohtaisia.
 4. Tarjouksia voi käyttää vain silloin, kun niitä on Palvelussa saatavilla. Ticted ei ole missään vastuussa, mikäli tarjouksia ei voi käyttää tai mikäli tarjoukset loppuvat.
 5. Tarjouksen antaja vastaa siitä, että alennettuun hintaan myytäviä tuotteita on riittävästi.
 6. Tarjous on voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajanjakson ajan tarjouksessa ilmoitetussa paikassa.
 7. Tarjous tulee käyttää tarjouksessa olevien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Ticted pyytää kuitenkin Käyttäjää erityisesti huomioimaan seuraavat seikat.
  1. Ticted käyttää ns. "Slide to use" –menetelmää tarjousten tarkastamiseen.
  2. Slide to use –tarjouksien käyttäminen edellyttää sitä, että Käyttäjällä on älypuhelin. Tarjouksen saa merkitä käytetyksi "Slide to use"-toiminnolla vasta sen jälkeen, kun tapahtumapaikan henkilökunta on antanut tähän luvan. Slide to use –tarjouksen käyttäminen edellyttää, että Käyttäjän älypuhelimessa on toimiva Internet-yhteys.
 8. Ticted ei ole missään vastuussa mikäli Käyttäjä ei voi käyttää tarjousta tarjouksessa ilmoitetulla tavalla.
 9. Ticted ei ole vastuussa harhaanjohtavasta markkinoinnista.
 10. Käyttäjä tiedostaa, ymmärtää ja hyväksyy sen, että lisätessään tarjouksen kohtaan Wallet sekä käyttäessään tarjouksen, tulee tieto tästä näkyville kaikille Käyttäjän sovelluksessa oleville Kavereille.
 11. Tarjouksien jälleenmyynti, luovuttaminen oheistuotteena tai toisen tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä vastikkeellisesti tai vastikkeetta on kielletty, ellei Ticted ole antanut tähän kiistatonta kirjallista suostumustaan.
 12. Ticted ei ole vastuussa mistään sellaisesta syystä, jonka perusteella Käyttäjältä evätään mahdollisuus tarjouksen hyödyntämiseen. Ticted ei vastaa mikäli tämän syynä on:
  1. Käyttäjällä ei ole tarvittavia henkilöllisyystodistuksia
  2. Käyttäjän kova humalatila
  3. Käyttäjän esittämä tarjous ei tapahtuman järjestäjän mielestä ole todenmukainen tai tarjous ei sisällä kaikkia tarjouksiin asetettuja turvatekijöitä
  4. tai mikä tahansa muu syy.
 13. Ticted ei ole vastuussa, mikäli tarjous on väärillä perusteilla merkitty käytetyksi.
 14. Muilta osin tarjouksiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin mitä näissä Ehdoissa on säännelty koskien sisäänpääsylippuja.

8. Käyttäjätiedot

 1. Syöttäessään tietojaan Palveluun Käyttäjä antaa Tictedille täyden käyttöoikeuden tietoihinsa. Henkilötietoja käsitellään Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaan. Tiedot kerätään Tictedin Palveluun suoraan Käyttäjiltä itseltään.
 2. Käyttäjä vastaa siitä, että häntä koskevat tiedot ovat Palvelussa oikein, ajantasaiset ja täsmälliset. Käyttäjällä on velvollisuus välittömästi päivittää häntä koskevat tiedot mikäli tiedot ovat muuttuneet, ne ovat virheelliset tai epätarkat.
 3. Henkilötietojen käyttöoikeus päättyy, kun Käyttäjä poistaa tiedot Palvelusta tai Käyttäjän Tili poistetaan.
 4. Ticted ylläpitää asiakasrekisteriä, jota käytetään Tictedin Palvelun tarjoamiseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen, Käyttäjän ja Tictedin välisen asiakassuhteen ylläpitoon sekä kohdennettuun suoramarkkinointiin. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltäytyä suoramarkkinoinnista.
 5. Ticted ei ole vastuussa tiedoista, joita kohdassa 1.13. mainittu maksujenvälityspalvelu kerää Tictedin Palvelua käyttävistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä.
 6. Käyttäjän Palvelussa julkaisemaa tietoa tulee pitää täysin julkisena tietona.
 7. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelusta poistettu tieto saattaa säilyä rajatun ajan Tictedin varmuuskopioissa, mutta tieto ei ole nähtävillä kolmansille osapuolille. Tiettyjen lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamiseksi Ticted saattaa myös olla tietyissä tilanteissa velvollinen säilyttämään Käyttäjää koskevia tietoja myös pidemmän aikaa sekä luovuttamaan Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisille.
 8. Kaikki Käyttäjän antama palaute, kommentit ja ehdotukset ovat yksinomaan Tictedin omaisuutta. Ticted saa käyttää tätä materiaalia täysin vapaasti lain sallimissa rajoissa ilman minkäänlaista korvausta kyseisen sisällön tuottajalle tai luovuttajalle.
 9. Lipunoston seurauksena Käyttäjä lisätään tapahtumakohtaiselle vieraslistalle. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Ticted luovuttaa vieraslistan tapahtuman järjestäjälle. Vieraslista koostuu seuraavista Käyttäjää koskevista tiedoista: profiilikuva, etu- ja sukunimi sekä Käyttäjän ikä.

9. Immateriaalioikeudet

 1. Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tictedille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Palvelun sisältö ja ulkoasu (mukaan lukien tekstit, sähköiset dokumentit, grafiikka, kuva ja ääni, valokuvat, tietokannat, ohjelmistot, ohjelmistotuotteet ja palvelut) on suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä ja liikesalaisuudella. Kuvia, tekstiä tai muuta sisältöä ei saa kopioida, jäljitellä tai muuten käyttää hyväksi ilman oikeuksien omistajan lupaa.
 2. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.
 3. Palvelun tai sen osan kopioiminen, jäljentäminen ja jäljittely on kielletty.
 4. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on kuitenkin aina ilmoitettava lähde. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Tictedin kirjallista lupaa.

10. Vastuu Palvelusta

 1. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Ticted ei toimi tapahtuman järjestäjänä. Ticted ei ole vastuussa mistään sellaisesta syystä, jonka perusteella Käyttäjältä evätään pääsy tapahtumaan. Ticted ei vastaa mikäli sisäänpääsyn eväämisen syynä on:
  1. Käyttäjällä ei ole tarvittavia henkilöllisyystodistuksia
  2. Käyttäjän kova humalatila
  3. Käyttäjän lippu ei tapahtuman järjestäjän mielestä ole todenmukainen tai lippu ei sisällä kaikkia lippuihin asetettuja turvatekijöitä
  4. tai mikä tahansa muu syy.
 2. Ticted ei ole myöskään vastuussa mistään sellaisesta syystä, jonka perusteella Käyttäjälle ei myönnetä etuja tai alennuksia (esim. sen vuoksi, että Käyttäjällä ei ole alennukseen vaadittavaa opiskelijakorttia). Ticted pyytää kuitenkin Käyttäjiä antamaan palautetta Tictedille, mikäli esim. Käyttäjän pääsy tapahtumaan on evätty tai Käyttäjälle ei myönnetty alennuksia, vaikka Käyttäjä omasta mielestään täytti kaikki vaadittavat edellytykset.
 3. Ticted ei toimi tapahtumien järjestäjänä. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Tapahtumien järjestäjät vastaavat omista tapahtumistaan, niiden mahdollisesta peruuntumisesta, peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista sekä kaikista muista lakisääteisistä velvoitteistaan.
 4. Ticted ei ole vastuussa kadonneista tai hävitetyistä lipuista. Ticted ei myöskään ole vastuussa, mikäli lippu on väärillä perusteilla merkitty käytetyksi.
 5. Palvelu toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Ticted ei vastaa Palvelun saatavuudesta, luotettavuudesta, virheettömyydestä, turvallisuudesta, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä eikä muistakaan seikoista, ellei toisin ole Ehdoissa tai muuten nimenomaisesti ilmoitettu.
 6. Ticted ei anna Palvelulle minkäänlaista takuuta. Ticted pidättää oikeuden päivittää Palvelua, tehdä muutoksia siihen, sulkea ja myydä sen milloin tahansa ja mistä syystä tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 7. Päivitysten seurauksena saattaa Palvelussa ilmetä väliaikaisia käyttökatkoja. Ticted ei ole vastuussa mistään Palvelun päivittämisestä, muuttamisesta, muokkaamisesta, myymisestä, sulkemisesta tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta vahingosta.
 8. Ticted ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu Palvelun käyttämisestä, vaikka Tictedillä tai sen edustajalla olisi ollut tieto Palvelussa olevasta virheestä.
 9. Ticted ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Palvelun käyttäjälle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä. Ticted ei ole vastuussa eikä korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut Palvelun käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat Palvelun käyttöä.
 10. Tictedillä ei ole velvollisuutta valvoa tai poistaa mitään Palvelussa julkaistua sisältöä ja Ticted ei myöskään ole minkäänlaisessa vastuussa Palvelussa julkaistusta sisällöstä. Palvelun Käyttäjät vastaavat siitä, että Palvelussa ei julkaista mitään laitonta.
 11. Ticted ei vastaa Palvelun luvattomasta käytöstä.
 12. Käyttäjä vastaa salasanan pitämisestä salassa ja siitä, että salasana omaa riittävän suojaustason. Ticted ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjä ei ole valinnut riittävän suojaustason omaavaa salasanaa.
 13. Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone-, älypuhelin- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, palomuurista, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista. Ticted ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu Käyttäjän laitteiston virheellisestä toiminnasta.
 14. Tietyissä tapahtumissa saattavat äänenvoimakkuuden ohjearvot ylittyä. Ticted suosittelee kuulosuojaimien käyttöä, mutta Ticted ei vastaa mahdollisista kuulovaurioista.
 15. Ticted ei ole vastuussa mistään teknisestä viasta.
 16. Ticted ei vastaa Palvelun käytön yhteydessä syntyvistä mahdollisista datan siirtomaksuista tai muista teleoperaattoreiden maksuista.
 17. Tictedillä ei ole velvollisuutta tehdä varmuuskopioita Palvelusta tai sen sisällöstä. Käyttäjän tulee itse huolehtia omista varmuuskopioistaan. Ticted ei ole vastuussa mistään hävinneestä tai tuhoutuneesta tiedosta, joka on liitetty Palveluun.
 18. Ticted ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.
 19. Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille Internet-sivuille. Tällaisiin kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivuihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia käyttöehtoja eikä Ticted ole vastuussa muiden tahojen Internet-sivuista tai niiden sisällöstä.
 20. Tictedillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa Käyttäjän tekemiä varauksia, jos Käyttäjä rikkoo tai kiertää Palvelun Ehtoja tai ei toimi lain tai hyvän tavan mukaisesti.

11. Ylivoimainen este

 1. Ticted ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.
 2. Ticted ei vastaa myöskään vahingosta, jos Ehtoihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Tictedin velvollisuuksia.
 3. Ticted ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei Tictediä suoraan koskisikaan tai vaikka Ticted itse olisi siinä osallisena.
 4. Ticted on velvollinen ilmoittamaan niin pian kuin se on mahdollista Tictediä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

12. Vahingon rajoittaminen

 1. Vahinkoa kärsivän on välittömästi ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.
 2. Jos tämä velvollisuus laiminlyödään, saa vahinkoa kärsinyt itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.
 3. Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaukseen, mikäli Käyttäjä ei kohtuullisessa ajassa ilmoita kärsimästään vahingosta Tictedille. Käyttäjä ei myöskään ole oikeutettu korvaukseen, mikäli Käyttäjä ei kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä lukien, kun Käyttäjän olisi pitänyt havaita vahinko ilmoita kärsimästään vahingosta Tictedille.
 4. Lain tai Ehtojen vastaisen menettelyn perusteella Tictedin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, Tictedin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. Missään tapauksessa Tictedin Käyttäjälle maksama korvaus ei kuitenkaan voi ylittää sataa euroa (100€).

13. Turvallisuus

 1. Palvelua käytettäessä on aina noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja.
 2. Käyttäjä pidättäytyy toimimasta tavalla, joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa Tilin tai Palvelun turvallisuuden.
 3. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Tictedille välittömästi huomatessaan Tilin tai Palvelun luvatonta käyttöä tai siihen viittaavaa toimintaa.
 4. Palvelusta ei saa ilman Tictedin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa kerätä tietoja tai sisältöä tai muulla tavoin käyttää automaattisia keinoja, joilla kerätään tietoja Palvelua käyttävistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä (esimerkiksi keräysbotit, robotit, hakuagentit tai keräimet). Mitään Palvelusta hankittuja tietoja ei myöskään saa myydä, vuokrata tai muulla tavoin käyttää ilman Tictedin antamaa kirjallista suostumusta.
 5. Tilien luomien Palveluun automatisoiduin keinoin on kielletty.
 6. Muiden Palvelua käyttävien henkilöiden tai organisaatioiden salasanojen pyytäminen, kerääminen ja käyttäminen on kielletty samoin kuin toiselle Käyttäjälle kuuluvan Tilin käyttäminen.
 7. Käyttäjän tulee valita riittävän suojaustason omaava salasana. Salasanaa ei missään tapauksessa saa paljastaa kolmannelle osapuolelle. Ticted ei koskaan kysy Käyttäjän salasanaa muutoin, kuin Palveluun kirjautumisen yhteydessä tai salasanan vaihdon yhteydessä. Salasana tulee vaihtaa riittävän usein. Käyttäjä vastaa salasanan pitämisestä salassa ja siitä, että salasana omaa riittävän suojaustason.
 8. Palvelua ei saa käyttää mihinkään laittomaan, harhaanjohtavaan, vihamieliseen tai syrjivään toimintaa.
 9. Palvelua, palvelimia tai niihin käytettävää verkkoa ei saa millään tavalla vaurioittaa, lamauttaa, ylikuormittaa, häiritä käyttäen esim. matoja, viruksia, vakoiluohjelmia tai muita haittaohjelmia tai muilla tavoin estää, häiritä tai muuttaa Palvelun toimintaa. Tictedin Palvelun jäljitteleminen on kielletty.
 10. Domain nimien ja URL –osoitteiden käyttö käyttäjänimenä on kielletty ilman Tictedin kirjallista ja kiistatonta suostumusta.
 11. Tictedin Palvelussa ei saa julkaista luvatonta kaupallista viestintää (esimerkiksi roskapostia) tai mitään laitonta verkostomarkkinointia, kuten pyramidimarkkinointia. Kaikessa mainontatoiminnassa (mukaan luettuna kilpailujen julkistaminen tai järjestäminen, ilmaisjakelu tai arvonta) on aina noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja.
 12. Palvelussa ei saa millään tavoin häiritä, ahdistella, kiusata tai uhkailla Palvelua käyttäviä henkilöitä tai organisaatioita.
 13. Palvelussa ei saa julkaista sisältöä, joka on vihapuhetta tai luonteeltaan uhkaavaa tai pornografista, joka yllyttää väkivaltaan, joka sisältää alastomuutta tai väkivaltaa.
 14. Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone-, älypuhelin- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, palomuurista, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista.
 15. Rohkaiseminen Ehtojen, Tictedin toimintakäytäntöjen tai lain vastaiseen toimintaa on kielletty.

14. Mainostaminen ja muu markkinointi

 1. Käyttäjä antaa Tictedille luvan tehdä kohdennettua suoramarkkinointia. Käyttäjällä on mahdollisuus erikseen kieltää suoramarkkinointi.
 2. Palvelussa tapahtuvaa muuta markkinointia ja mainostamista ei ole rajoitettu, pois lukien mitä sovellettavissa laeissa sanotaan.

15. Sopimusrikkomukset ja sopimussakko

 1. Tictedillä on täysi oikeus yksipuolisesti, milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkintansa mukaan rajoittaa ja estää sen Käyttäjän pääsyn Palveluun, joka tahallaan tai tarkoituksetta toimii Ehtojen vastaisesti. Lisäksi, mikäli Palvelua käytetään väärin tai sovellettavan lain vastaisesti, on Tictedillä täydellinen oikeus oman harkintansa mukaan perua Palvelussa ostettuja lippuja ja poistaa Käyttäjän Tilin.
 2. Tictedillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa, muokata, estää ja valvoa mitä tahansa Palvelussa olevaa sisältöä oman harkintansa mukaan.
 3. Palvelusta ostetun lipun saa käyttää vain yhden (1) kerran. Mikäli lippuja yritetään käyttää useamman kerran tullaan tätä pitämään lippujen väärentämisenä. Lippujen väärentäjä on velvollinen maksamaan Tictedille sakkoa, jonka suuruus määritellään tapauskohtaisesti.
 4. Ehtojen vastainen toiminta saattaa johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

16. Muutokset

 1. Tictedillä on rajoittamaton oikeus tehdä yksipuolisesti muutoksia Palveluun ja Ehtoihin sekä kaikkeen muuhun Tictedin tuottamaan materiaaliin ilman ennakkoilmoitusta.
 2. Käyttäjä hyväksyy muutokset Ehtoihin ja Palveluun jatkamalla Palvelun käyttöä. Palvelun käyttäminen edellyttää kaikkien muutosten hyväksymistä.

17. Ehtojen voimassaolo ja päättyminen

 1. Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ellei muuta sovita.
 2. Ticted pidättää täyden oikeuden yksipuolisesti muuttaa, muokata ja päättää nämä Ehdot milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta.
 3. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa päättää Palvelun käyttö ja sanoutua irti Ehdoista. Käyttäjä pystyy poistamaan oman Tilinsä lähettämällä pyynnön poistosta osoitteeseen supportticted.com
 4. Mikäli Ticted päättää Käyttäjän pääsyn Palveluun tai mikäli Käyttäjä itse poistaa Tilinsä edellä mainitulla tavalla, ei Käyttäjällä ole enää pääsyä niihin Palvelun ominaisuuksiin, jotka edellyttävät rekisteröitymistä eikä myöskään Käyttäjää koskeviin tietoihin, jotka ovat tallennettu Palveluun. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Käyttäjä ei Tilinsä poiston jälkeen enää pysty käyttämään niitä käyttämättömiä lippuja, jotka on tallennettu Sovellukseen.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 1. Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
 2. Välimiesmenettelyn paikka on Turku, Suomi.
 3. Välimiesmenettelyn kieli on suomi tai ruotsi.
 4. Mikäli riitaa ei pystytä ratkaisemaan välimiesmenettelyssä, ratkaistaan riita Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomen oikeudenkäymiskaaren (4/1734) kappale 10:n mukaisesti.